Χαρισμάθεια


Εμπνέει τα παιδιά μας εμπνέει τη δουλειά μας, μπορεί να εμπνεύσει κι εσάς! ΧΑΡΙΣΜΑΘΕΙΑ @charismatheia

Ο πρώτος μαθητικός διαγωνισμός δημιουργικότητας & κριτικής ικανότητας είναι γεγονός! Μπορεί να δοκιμάσει και το δικό σου παιδί! http://challenge.charismatheia.edu.gr/


Featured Posts
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Flickr Icon
  • Black Tumblr Icon

© 2016 by Emmanuelle A. | Glyfada | Athens | Greece