Ο αριθμός 10


Ο αριθμός 10 συμβολίζει τας 10 εντολές | το Σύμπαν και θεωρείται ως ιερός αριθμός εκπροσωπεί την πληρότητα και την τελειότητα των ανωτέρω αριθμών. Ο αριθμός 10 συμβολίζει την ολοκλήρωση ενός κύκλου. Είναι ο αριθμός του ουρανού του κόσμου και της παγκόσμιας δημιουργίας. Ο αριθμός 10 είναι ο πρώτος διψήφιος αριθμός. Ο αριθμός 10 θεωρείται ο πιο τέλειος από τους αριθμούς διότι περιέχει τη μονάδα που τα έκανε όλα και το μηδέν το σύμβολο της γέννησης και του χάους από όπου προέκυψαν τα πάντα. Περιλαμβάνει την αρχή και το τέλος την εξουσία και την δύναμη τη ζωή και το τίποτα. Ο αριθμός 10 καλείται ο αριθμός του συνόλου και είναι ο πλήρης αριθμός που σηματοδοτεί την πλήρη πορεία της ζωής. Ο αριθμός 10 αποδίδει την αίσθηση της ολότητας. Ο αριθμός 10 είναι ο πρώτος Καρμικός Αριθμός. Ο αριθμός 10 συμβολίζει την καρμική ολοκλήρωση και είναι ο αριθμός της αναγέννησης της αλλαγής. Ο αριθμός 10 συμβολίζει την νέα αρχή που χτίζεται πάνω στις κατακτήσεις του παρελθόντος. Δείχνει επίσης ότι έχει πληρωθεί το καρμικό χρέος και αρχίζει από την αρχή απαλλαγμένο από παλιά χρέη. Ο αριθμός 10 καρμικά δηλώνει πως ενα άτομο είναι μια παλιά ψυχή που έχει ζήσει πολλές ζωές, τόσο υψηλού όσο και χαμηλού βαθμού και που έχει ταλέντο να επηρεάσει και να φέρει κοντά τους άλλους καθώς έχει μια ειδική αποστολή στον κόσμο. Ο αριθμός 10 είναι συνδεδεμένος με την τύχη την επιτυχία τις υλικές ανταμοιβές. Ο αριθμός 10 εμπεριέχει την υπόσχεση της νίκης σε δύσκολες καταστάσεις. Ο αριθμός 10 συμβολίζει την αναγέννηση που αναμένεται πολύ καιρό. Ο αριθμός 10 στην αρνητική του πλευρά μπορεί να προκαλέσει πείσμα και ισχυρογνωμοσύνη. Ο αριθμός 10 συμβολίζει την αιωνιότητα περιέχει κάθε αριθμό μέσα του και είναι άπειρος. Το άθροισμα του 10 (1+0=1) είναι η μονάδα δίνει την ιδέα της παγκοσμιότητας του. Ένα «Εν τω παν» δηλαδή παριστά το Σύμπαν. Ο αριθμός 10 συμβολίζει στη βίβλο τις 10 εντολές τα 10 όργανα με τα οποία συνοδεύονται οι Ιουδαϊκοί ψαλμοί τις χορδές του ψαλτηρίου και ότι το Άγιο Πνεύμα κατήλθε 10 ημέρες μετά την Ανάσταση. Ο Ιησούς μίλησε για 10 χαρίσματα 10 πολιτείες 10 αργύρια και είπε την παραβολή των 10 Παρθένων. 10 είναι και οι Αρετές στην Πυθαγόρεια Μύηση. Ο αριθμός 10 είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 9 και πριν από το 11. Ο αριθμός 10 είναι άρτιος αριθμός αφού 10:2 = 5, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 10 συμβολίζεται ως X στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως Ι´ ή ι´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης. Ο αριθμός 10 είναι ο μικρότερος διψήφιος αριθμός στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Ο αριθμός 10 είναι σύνθετος αριθμός αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 2 και 5 έχει δηλαδή και άλλους φυσικούς διαιρέτες εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο αριθμός 10 είναι ο δεύτερος διακριτός ημιπρώτος αριθμός διότι αποτελεί γινόμενο δύο διαφορετικών πρώτων (2 · 5). Ο αριθμός 10 είναι η βάση του δεκαδικού συστήματος. 10 είναι και οι διαστάσεις του χωροχρόνου σύμφωνα με κάποιες θεωρίες υπερχορδών. Ο αριθμός 10 στην χημεία αντιστοιχεί στο νέον. Ο αριθμός 10 είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων στα d ατομικά τροχιακά. Το δεκάνιο (C10H22) είναι η απλούστερη οργανική ένωση με 10 άτομα άνθρακα. Το βουτάνιο (C4H10) είναι η απλούστερη οργανική ένωση με 10 άτομα υδρογόνου. 10 ήταν οι φυλές και οι στρατηγοί στην Αρχαία Αθήνα. Η 10η ήταν φόρος παλαιότερων κοινωνιών όπου οι άμεσοι παραγωγοί ήταν υποχρεωμένοι να αποδίδουν το 1/10 της σοδειάς τους στους τοπικούς άρχοντες στο ιερατείο ή στο κράτος. Οι 10 μικροί νέγροι είναι μυθιστόρημα από τα διασημότερα έργα της συγγραφέως αστυνομικής λογοτεχνίας Αγκάθα Κρίστι. Το 10 είναι ημιτελές μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση με θέμα τα πρόσωπα που κατοικούν σε μια λαϊκή πολυκατοικία η οποία βρίσκεται στον αριθμό 10 ενός μικρού δρόμου του Πειραιά.

πληροφορίες: wiki


Featured Posts