Τα δικαιώματα των παιδιών


Το σημαντικότερο κείμενο

για τα Δικαιώματα του Παιδιού

είναι η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

του ΟΗΕ.

Η Σύμβαση αυτή, υπογράφηκε το 1989

από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,

ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία

και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού

και το 1992 έγινε νόμος και στην χώρα μας (νόμος 2101/92).

Το πιο σημαντικό, το πιο ουσιαστικό

και το πιο σπουδαίο δικαίωμα τους όμως,

δεν αναφέρεται στην σύμβαση αυτή.

Τα παιδιά,

όλα τα παιδιά,

χωρίς διακρίσεις λόγω της φυλής, του φύλου ή της γλώσσας,

της θρησκείας, των απόψεων και της περιουσίας,

της κατάστασης, των ιδιαίτερων αναγκών ή της εμφάνισής τους,

έχουν ένα θεμελιώδες δικαίωμα.

Το δικαίωμα στην αμέριστη,

την άνευ όρων ΑΓΑΠΗ!

Όταν τα παιδιά αντιμετωπίζονται με αγάπη,

με τέτοια αγάπη,

τότε όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα τους θεωρούνται δεδομένα και αυτονόητα

και καμία σύμβαση δεν χρειάζεται να μας δεσμεύει για την τήρηση τους.

Αυτός ο δύσκολος κόσμος λοιπόν,

έχει υπερπληθώρα συμβάσεων και έλλειμμα αγάπης

και τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο με αγάπη.-


Featured Posts