Επίλογος


Ένας κύκλος κλείνει.

Αυτός των ημερολογίων.

Η δια επιβολής αυτή υποχρέωση, έγινε τελικά συνήθεια:

Να αποτυπώνεις συνοπτικά, σχεδόν κωδικά,

τα γεγονότα της κάθε ημέρας,

|κυρίως πάντα αυτές που αφορούν στην έρευνα|

μ’ οποιαδήποτε μορφή τους,

από το ελάχιστο μέχρι μια μικρή ιστορία που γράφεται σε μερικές στιγμές, ώστε η λεπτομέρεια να αποκτά την αξία της,

οι μέρες τις μικρές αναφορές τους,

οι στιγμές την τέχνη τους.

Θα συνεχίσω το Ημερολόγιο μου.

Γιατί χρωστάμε στον χρόνο κάτι περισσότερο από τον να τον ζούμε.

Την εμπειρία της ζωής!


Featured Posts