Ηθική


ηθική η [iθikí]:

α. το σύνολο των θεσμοθετημένων κανόνων μιας κοινωνίας

που καθορίζουν τη συμπεριφορά των ατόμων

με βάση το κοινωνικά αποδεκτό, το καλό και το κακό

β. υποκειμενική αντίληψη και ατομική στάση

απέναντι στη συγκεκριμένη κοινωνική ηθική. (Πύλη για την Ελληνική γλώσσα)

Και βρίσκεσαι στην κατάλληλη ηλικία, έχοντας καλή διάθεση,

όρεξη για δουλειά, προσόντα και αρκετά χρόνια εργασιακής εμπειρίας,

για να απασχοληθείς σε ένα χώρο, που υπό άλλες συνθήκες,

θα ήταν ο ιδανικό χώρος για να προσφέρει τις υπηρεσίες του

ένας άνθρωπος με όραμα του την εξωστρέφεια στον πολιτισμό.

“Υπό άλλες συνθήκες” είναι η φράση κλειδί.

Όταν πρόσφατα, το Υπ.Πο. έγινε ο νέος εργασιακός μου χώρος,

είχα τηνελπίδα πως θα μπορούσα ενεργά να συμμετέχω

στην διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων,

που θα προσέφεραν βήμα σε νέους καλλιτέχνες,

αλλά καιεύκολη - δωρεάν πρόσβαση στο κοινό.

Πλανήθηκα όμως πλάνην οικτράν!

Και όχι, δεν σκοπεύω να αναφερθώ στην πολιτική ηγεσία του Υπ.Πο.. Δεν με αφορά.

Η ηγεσία εγκρίνει ή απορρίπτει τις προτάσεις της Διοίκησης.

Εν προκειμένω, των αρμόδιων διευθύνσεων του Υπ.Πο..

Διευθύνσεις υπάρχουν. Και υπάλληλοι. Ίσως όμως να μην υπάρχει ηθική.

Η ηθική που υποδεικνύει πως πρέπει να εργάζεσαι δημιουργικά,

ανταποδοτικά και αποδοτικά. Πως πρέπει να συμπεριφέρεσαι με γνώμονα

«το σύνολο των θεσμοθετημένων κανόνων της κοινωνίας».

Αν εμείς λοιπόν, δεν βρούμε την Ηθική μέσα μας,

στις πράξεις και στις ενέργειες μας,

τότε τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει

και πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να αλλάξει το «σύστημα».

Γιατί το «σύστημα» είναι ο καθρέφτης των πράξεων και των επιλογών μας...

#EmmanuelleA #ΕμμανουέλαΑργυροπούλου #Ηθική

Featured Posts